Rękojmia w stomatologii

Dbając o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy Alfa Dental&Beauty wykonują swoje usługi z należytą starannością, dbając, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
Na wypełnienia wykonane w Alfa Dental&Beauty udzielamy 12-miesięcznej rękojmi. Jeżeli w okresie gwarancyjnym wypełnienie w zębie ulegnie deformacji, zmieni kolor lub wypadnie wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.

Na prace protetyczne wykonane w Alfa Denatl&Beauty udzielamy rękojmi na:

 • protezy stałe ( korony, mosty ) - 3 lata
 • protezy ruchome - 1 rok

pod warunkiem zgody pacjenta na pełną diagnostykę radiologiczną przed leczeniem i w czasie jego trwania oraz uzupełnienia wszystkich braków zębowych.

Warunkiem zachowania rękojmi jest też obecność pacjenta na wizytach kontrolnych co 6 miesięcy - bez wezwania, na których przeprowadzane jest profesjonalne usunięcie złogów nazębnych oraz leczenie wg potrzeb.
Wyłączeniu z rękojmi podlegają wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku zdarzeń losowych lub niewłaściwego użytkowania oraz zwykłe zużycie.

Na implanty udzielamy 5 lub 10 lat rękojmi, w zależności od zastosowanego systemu.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i użytkowanych uzupełnień protetycznych
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza
  samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez
 • uszkodził protezę poza jamą ustną