Laserowa

Endodoncja (leczenie kanałowe)
TWIN LIGHT

Dysponujemy najnowocześniejszym technologiami, które zapewniają najwyższej jakości leczenie endodontyczne, dających przewidywalne, długofalowe efekty leczenia.

Nowoczesne leczenie

  • nowoczesne leczenie kanałowe z zastosowaniem laserów (FotnaLightwalker, laser diodowy), lup i mikroskopu
  • stosowanie nowoczesnych narzędzi maszynowych
  • wykorzystywanie bioaktywnych wypełniaczy
  • leczenie zmian około wierzchołkowych
  • usuwanie złamanych narzędzi i wkładów koronowo-korzeniowych

Innowacyjna technologia FotonaTwinLight™ łączy właściwości dwóch wzajemnie uzupełniających się laserów Er:YAGNd:YAG w jednej terapii. To najskuteczniejsza metoda dezynfekcji kanału korzeniowego wraz z jego bocznymi odgałęzieniami. Jako jedyna usuwa aż 99,9% bakterii z całego systemu korzeniowego, eliminując w ten sposób ryzyko ponownego leczenia endodontycznego. 

Krok 1. Promieniowanie lasera Er:YAG wykorzystywane jest do wytworzenia fali uderzeniowej w roztworze oczyszczającym kanał korzeniowym. W rezultacie odgałęzienia boczne kanału zostają oczyszczone, a warstwa mazista zostaje całkowicie usunięta z kanalików zębinowych.

Krok 2. W drugim etapie wykorzystuje się laser Nd:YAG w celu odkażenia ścian kanału korzeniowego. Ze względu na głęboką penetrację lasera Nd:YAG, ściany systemu korzeniowego zostają oczyszczone nawet na głębokości wynoszącej 1000μm. Podczas tego etapu zabiegu istotną rolę odgrywa wysoka wartość szczytowa mocy lasera Nd:YAG, która indukuje maksymalną temperaturę impulsu, niezbędną do całkowitej eliminacji bakterii.

Praca nowoczesnymi narzędziami maszynowymi zapewnia prawidłowe opracowanie kanałów, a dzięki bioaktywnym uszczelniaczom i technice wypełniania kanałów metodą termokondensacji jesteśmy w stanie szczelnie wypełnić ciepłą gutaperką nawet najbardziej zakrzywione i rozgałęzione kanały. Tak wyleczony ząb może z powodzeniem służyć pacjentowi wiele lat, a sam korzeń zęba być wykorzystany w przyszłości jako filar dla złożonej odbudowy protetycznej.

Jeżeli jest to tylko możliwe - staramy się zakończyć leczenie kanałowe na jednej wizycie !